Ademtherapie, iets voor jou?

Indien je functionele klachten vertoont kan je met ademtherapie vaak zelf de oorzaak wegnemen


* stress, angst
* spanningen thuis of op het werk
* rouw, depressie of burn-out
* worstelen met overgevoeligheid, hypersensititiviteit
* slaapproblemen, vermoeidheid, functionele ademhalingsgebonden of houdingsgebonden
klachten in de hals, schouders, borstkas,...

Vrij ademen kan je leven redden

De technieken van ademtherapie worden reeds tientallen jaren gebruikt door topsporters, professionele zangers en bedrijfsleiders onder extreme druk. Ze zijn sinds kort beschikbaar voor iedereen:

* leidinggevenden, zorgverleners, lesgevers en studenten in het kinder- 
en volwassen- onderwijs
* personen die zelf op een leuke manier willen investeren in hun persoonlijke 
ontwikkeling en gezondheid
* mensen met lichamelijke klachten die niet rechtstreeks kunnen toegeschreven 
worden aan een medische aandoening.